Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Beiskolázás 
BejelentkezésBeiskolázás

"…jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!"
(József Attila)

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

Kivonat
a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának
közleményéből

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és
2019. április 12. (pénteken) 8 órától 18 óráig.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges iratok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétét tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

Tisztelettel kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal gyermekük 5 éves státuszlapját is.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának hivatalos közleménye itt érhető el.

Online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás

A szülők 2019 áprilisában már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt.

A közeljövőben elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé válnak, megkönnyítve a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást.

Elektronikus beiratkozás lépései:

 1. https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása
 2. BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása
 3. Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása
  1. Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti az elektronikus úton történő beiratkozást.
  2. Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, a megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap, miután az elektronikus úton történő beiratkozást el tudja végezni.

A Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felület 2019. április 1-től lesz használható.

Kedves Szülők!

Tisztelettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük immár kinőtte az óvodát és igazi iskolás akar lenni.

Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk az iskolaválasztás bizonyára nehéz feladatában. Az elmúlt évek felújításainak köszönhetően megszépült épületünk, és diákjainkat egy korszerű iskola várja. Legfőbb célunk, hogy gyermekük megszeresse a tanulást, érezze jól magát az iskolai közösségben és sikeresen sajátítsa el az alapkészségeket. Értékrendünkben legfontosabb a gyermek, a gyermeki személyiségéhez igazodó pedagógiai munka. Ezért iskolánk színes, változatos programokat, tevékenységeket biztosít számukra a sokoldalú fejlesztés érdekében. Hisszük és valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges és minden kisgyermeknek joga van egyéni ütemben elsajátítani az alapvető ismereteket, készségeket.

Az alsó tagozaton gyermekeink az iskola- és napköziotthonos forma előnyeinek kihasználásával tanulnak, tehát délután azzal a tanítóval gyakorolják a magyar nyelv és irodalmat illetve matematikát, aki a délelőtti órákon is foglalkozik velük. Ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy nemcsak a tanítási órákon, hanem szabadidőben is együtt lehessenek a tanítók a tanítványaikkal, így több lehetőség nyílik a személyes kapcsolat mélyítésére, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, a közös játékra.

A fent leírtak megvalósításának legfontosabb színtere a tanítási óra, de külön élményt jelentenek a tanórán kívüli foglalkozások és rendezvények is. A művészeti nevelést a tanítási órákon kívül a délutáni szabadidőben szervezett szakkörök (tánc, balett, társastánc, néptánc, kézműves, énekkar, gyöngyfűzés, stb.) egészítik ki. Iskolai tehetséggondozó programunk lehetővé teszi, hogy tanulóink a tudományok, művészetek és a sport területén kibontakoztassák kiemelkedő képességeiket. Az elmúlt években igen szép eredményeket értek el tanulóink a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken. Több verseny országos döntőjében "lencsésis diákok" képviselték iskolánkat, városunkat, megyénket, és szereztek dobogós helyezést. Tanulóink részt vehetnek alapfokú művészetoktatásban (társastánc, modern tánc tanszakon), illetve néptáncoktatásban a Hétpróbás Néptánciskola helyi csoportjában.

Iskolánk évek óta részt vesz több sportág utánpótlás-nevelésében. Ennek a munkának a magas színvonalát élsportolók, országos bajnokok és korosztályos válogatottak fémjelzik. Igazi zöldövezetet biztosít a 2,5 hektáros zárt udvarunk, és a szomszédságunkban lévő Lencsési Ifjúsági Park a mindennapos testnevelés és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A mozogni szerető gyerekeket atlétika- és tornaedzések, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) várják.

Korszerű uszodánkban első osztálytól indul az úszásoktatás és a vízilabda-edzés. Az informatika oktatását két jól felszerelt szaktantermünk mellett hordozható tanulói netbookok segítik.

Tanítványaink már első osztálytól kezdve életkoruknak megfelelően játékos formában ismerkednek az idegen nyelvvel (angol, német), igény szerint az óratervi órán túl szakköri formában is. Negyedik osztálytól kezdve pedig csoportbontásban, emelt óraszámban folyik az oktatás - heti 4-5 óra. Nyolcadik osztályos tanulóink számára nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk, melynek eredményeként egyre többen tesznek le középfokú nyelvvizsgát.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlesztő munkára és az iskolai fokozatok (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskola) közötti nyugodt átmenet biztosítására. Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Az erről készült képeket iskolánk Facebook oldalán, valamint honlapján a Galériák menüpontjában tekinthetik meg.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, szülői értekezletet, fogadóórát, szülői fórumokat tartunk. A szülői munkaközösség javaslataira, véleményére, támogató munkájára mindig számíthatunk.

Pályázati támogatásokból kialakításra került a játszóudvar, megépültek az új kerékpártárolók, megújult az ebédlő, továbbá iskolabútorok és informatikai eszközök beszerzése is történt. Még ebben a tanévben egy újabb digitális nyelvi labor kialakításával tovább bővülnek a korszerű oktatás feltételei.

A 2019/2020-es tanévben a következő pedagógusok készülnek az első osztályos kisgyermekek fogadására:

Uhrin Edit Éva- Czifrák Csaba
Medgyesiné Seprenyi Erzsébet- Nagy Zsolt Istvánné
Kincses Anikó- Mrsan Zoltán

Kedves Szülők!

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket a Lencsési Általános Iskolába. Bízunk abban, hogy a személyes találkozásra, az élőszóra szükség van, ha információkat szeretnénk cserélni.

2019. január 26-án (szombaton) 9.30 órakor várjuk Önöket és iskolába készülő gyermeküket.

Míg a gyerekek játszanak, addig mi beszélgetünk, ismerkedhetünk.

Nyílt napra várjuk Önöket:
2019. január 30-án (szerda) 7:45-11:00
2019. február 7-én (csütörtök) 7:45-11:00

Ezeken a napokon munka közben ismerhetik meg nevelőinket, iskolánkat.
Kérjük, fogadják el meghívásunkat és jöjjenek el mindegyik alkalomra!

Copyright © by -sziti- 2011 - 2019
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva