Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Beiskolázás 
BejelentkezésBeiskolázás

"…jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!"
(József Attila)

Kedves Szülők!

Tisztelettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük immár kinőtte az óvodát és igazi iskolás akar lenni. Engedjék meg, hogy intézményünk bemutatásával segítségükre legyünk az iskolaválasztás bizonyára nehéz feladatában.

Az elmúlt évek felújításainak köszönhetően megszépült épületünk, és diákjainkat egy korszerűen felújított iskola várja. Legfőbb célunk, hogy gyermekük megszeresse a tanulást, érezze jól magát az iskolai közösségben és sikeresen sajátítsák el az alapkészségeket. Értékrendünkben legfontosabb a gyermek, a gyermeki személyiségehez igazodó pedagógiai munka. Ezért iskolánk színes, változatos programokat, tevékenységeket biztosít számukra a sokoldalú fejlesztés érdekében. Hisszük és valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges és minden kisgyermeknek joga van egyéni ütemben elsajátítani az alapvető ismereteket, készségeket.

Az alsó tagozaton gyermekeink iskolaotthonos formában tanulnak, tehát délután azzal a tanítóval gyakorolják a magyar nyelv és irodalmat illetve matematikát, aki a délelőtti órákon is foglalkozik velük. Ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy nemcsak a tanítási órákon, hanem szabadidőben is együtt lehessenek a tanítók a tanítványaikkal, így több lehetőség nyílik a személyes kapcsolat mélyítésére, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, a közös játékra.

A fent leírtak megvalósításának legfontosabb színtere a tanítási óra, de külön élményt jelentenek a tanórán kívüli foglalkozások és rendezvények is. A művészeti nevelést a tanítási órákon kívül a délutáni szabadidőben szervezett szakkörök (tánc, balett, társastánc, néptánc, kézműves, énekkar, gyöngyfűzés, stb.) egészítik ki. Szavaló és mesemondó délutánt szervezünk az első osztályosok számára, akik a későbbiekben bekapcsolódnak az iskolai és városi rendezvényekbe (nyelvi játék, mesemondó verseny, meseíró és irodalmi pályázatok, matematika feladatmegoldó verseny, rajzpályázat, népdaléneklési verseny, stb.). Az elmúlt években szép eredményt értek el tanulóink ezeken a rendezvényeken csakúgy, mint a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken. Több verseny országos döntőjében "lencsésis diákok" képviselték iskolánkat, városunkat, megyénket, és szereztek dobogós helyezést.

Iskolánk évek óta részt vesz több sportág utánpótlás-nevelésében. Ennek a munkának a magas színvonalát élsportolók, országos bajnokok és korosztályos válogatottak fémjelzik. Igazi zöldövezetet biztosít a 2,5 hektáros zárt udvarunk, és a szomszédságunkban lévő Lencsési Ifjúsági Park a mindennapos testnevelés és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A mozogni szerető gyerekeket atlétika- és tornaedzések, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) várják.

Korszerű uszodánkban első osztálytól indul az úszásoktatás és a vízilabda-edzés.

Iskolánk helyet biztosít a zenei előképzőnek.

Az informatika oktatását két jól felszerelt szaktantermünk mellett hordozható tanulói netbookok segítik.

Tanítványaink már első osztálytól kezdve életkoruknak megfelelően játékos formában ismerkednek az idegen nyelvvel (angol, német), igény szerint az óratervi órán túl szakköri formában is. Negyedik osztálytól kezdve pedig csoportbontásban, emelt szinten folyik az oktatás heti 5 órában. Nyolcadik osztályos tanulóink számára nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk, melynek eredményeként egyre többen tesznek le középfokú nyelvvizsgát.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlesztő munkára és az iskolai fokozatok (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskola) közötti nyugodt átmenet biztosítására. Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja Az erről készül képeket iskolánk Facebook oldalán, valamint honlapján a Galériák menüpontjában tekinthetik meg.

Akadálymentesített iskolánkban mozgáskorlátozott gyermekek is tanulhatnak, a külön segítségre szoruló kisgyermekekkel fejlesztő pedagógus, logopédus foglalkozik. Tevékenységük elősegítik a gyerekek iskolai életbe való beilleszkedését és a tanulási nehézségek megelőzését, leküzdését.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, szülői értekezletet, fogadóórát, szülői fórumokat tartunk. A szülői munkaközösség javaslataira, véleményére, támogató munkájára mindig számíthatunk.

A 2017/2018-as tanévben a következő pedagógusok készülnek az első osztályos kisgyermekek fogadására:

Csicselyné Nemes Anna- Bondár Edit
Szendiné Solymosi Edit- Szemancsikné Kovács Edit
Podaniné Magát Katalin- Szabó Zoltánné

KIVONAT

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYÉBŐL

az általános iskolai beíratásról

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és
2017. április 21. (pénteken) 8 órától 18 óráig.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétét tanúsító igazolás:
    • óvodai szakvélemény,
    • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
    • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Tisztelettel kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal gyermekük 5 éves státuszlapját is.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának hivatalos közleménye itt érhető el.

Szeretettel várja Önöket
a Lencsési Általános Iskola nevelőtestülete

Copyright © by -sziti- 2011 - 2017
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva