Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Pályázatok 
BejelentkezésPályázatok

Pályázatok

Iskolánk a Békéscsabai Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően az alábbi projektekben vehetett részt:

Infrasruktúrális pályázat

EFOP-4.1.3-17-2017-00230
Felújítás összege: 126 000 000 Ft

"Lencsési Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése"

A szakmai terv alapján projektben az alábbiak megvalósítását tervezzük:

  Felújításként szeretnénk megvalósítani a belső burkolat cseréjét, a mosdók és a világítás, továbbá az öltözők felújítását;
  Hűtőkamra szigetelést;
  Játszóudvar kialakítását;
  Kerékpártároló kialakítását;
  Iskolabútorok beszerzését;
  Nyelvi labor kialakítása, amely egy kiváló eszköz a minőségi oktatás elősegítésére.

A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések:

  tornaterem és/vagy tornaszoba, valamint ezek kiszolgálóhelyiségeinek felújítása, korszerűsítése (tornaszoba esetén lehetőség van annak kialakítására is),
  sportudvarok felújítása és korszerűsítése, valamint a mindennapos testneveléshez kapcsolódó berendezési tárgyak beszerzése, levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) beszerzése és építése, stb. a négy évszakos használat biztosítása érdekében. A tornatermi öltözők teljes felújítása és burkolatcseréje szükséges – 4 db. egyenként 38 m2 alapterület, 32 m2 csempézett falfelület 2 zuhanyzóval és WC-vel helyiségenként. Az öltözői fogasok és padok cseréje is indokolt.

Nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése:
Nyelvi labor kialakítása, számítógépekkel, egyéb eszközökkel és bútorokkal.

A standard eszközökkel felszerelt nyelvi labor kialakításához szükséges helyiség (tanterem) rendelkezésre áll – jelenlegi funkciójában is nyelvoktatási célokat szolgál IKT eszközök nélküli hagyományos formában. A jelenlegi iskolapadok formája és állapota a nyelvi labor céljaira nem megfelelő.

Energetikai korszerűsítés:
Belső burkolat cseréje, Mosdó felújítás, Világítás felújítás, Hűtőkamra szigetelés.

Az előző időszak KEOP pályázat során megtörtént a nyílászárók cseréje, az épület külső homlokzatának és tetőszerkezetének szigetelése, valamint a fűtési rendszer rekonstrukciója. A felújítás nem érintette az épület belső tereit és az elektromos hálózatot. A tantermek megvilágítása a jelenlegi lámpatestekkel nem megfelelő, ezek cseréje és az épület elektromos hálózatának felújítása, valamint a kapcsolóegységek bontása, illetve új kapcsolók és aljzatok kialakítása a megfelelő szabványossági mérésekkel feltétlenül szükséges a megnövekedett terhelés miatt. Az épület funkcionális tereit (tantermek és fejlesztő termek) összekötő folyosók burkolatának felújítása indokolt, ezek állapota rossz, több helyen töredezett, balesetveszélyes csakúgy, mint a tantermek elöregedett linóleumborítása, melyek állandó javításra szorulnak. Jelenlegi feladatunk a közvetlen balesetveszély elhárítása és az összetöredezett burkolatlapok pótlása. Az épületben szintenként 2db megfelelő méretű mosdó található – összesen 10 db helyiség, melyek közül az elmúlt években önerőből a 4 legrosszabb állapotban lévő mosdó felújítása megtörtént, a másik 6 mosdó felújítása szükséges. A főépület akadálymentesített – a mozgásukban akadályozott tanulók számára szintenként egy-egy mosdó lett utólag kialakítva, melyek állapota jó. Az épület egyik helyiségének fala közös a konyhán található hűtőkamra falával – itt állandó a páralecsapódás és a nedves falfelület, melynek szigetelése szintén indokolt.

Iskolaudvarok felújítása, ehhez kapcsolódó udvari eszközök beszerzése, a tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás, zöldterület-fejlesztés,- növelés). Játszóudvar kialakítása.

Kerékpártároló

Iskolánk tanulólétszáma közel hétszáz fő, számukra jelenleg 1 db kétállású hinta és 2 db szabványnak megfelelő mászóka állrendelkezésre – ezek bővítése, illetve aljzatának felújítása, valamint az udvari eszközök és utcabútorok beszerzése indokolt. Az udvar mérete (2,5 ha zöldfelület) kitűnő környezetet biztosít az udvari játékok bővítéséhez, valamint a nagy létszámot érintő hagyományos iskolai rendezvények lebonyolításához (szüret, iskolai sportnapok, egészségnapi programok és szabadidős játékok, gyermeknapi rendezvények, nyári napközis táborok stb.) – mely rendezvényeken az iskolaudvar tanulóst segítő térként jelenik a meg a nevelő-oktató munka folyamatában. Intézményük elhelyezkedéséből adódóan több, mint kétszáz tanuló jár kerékpárral iskolába, jelenleg a kerékpárok elhelyezése nem megoldott, egy megfelelő méretű kerékpártároló kialakítása szükséges.

Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése. Iskolabútoraink az első beszerzésből származnak, több mint harmincévesek, kopottak, elavultak. A tanulói padok és székek, valamint a tantermekben, irodákban található szekrények és polcok cseréje indokolt, csakúgy, mint a legnagyobb közösségi térben, az aulában lévő ülőbútorok cseréje vagy felújítása.

Sajtóközlemény

2018. 10. 25.

"Lencsési Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése"

EFOP-4.1.3-17-2017-00230

A Békéscsabai Tankerületi Központ "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című EFOP-4.1.3-17. konstrukciós számú felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósított meg. A fejlesztés elősegíti a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtését. Hozzájárul a korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításához a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

A pályázati forrás kedvezményezettje a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A projekt elszámolható összes költsége 126.000.000 Ft, a támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású. A projekt megvalósításának tervezett időtartama 2017. október 1.- 2018. október 31.

A kivitelező a szerződésben vállaltakat határidő előtt teljesítette.

A projekt támogatásával az alábbi beruházások történtek:

  - 633,2 m2 területen az 1-2.emeleti folyosó hidegburkolatának cseréje,
  - 2 tornatermi öltöző felújítása,
  - mosdók felújítása,
  - belső fal hőszigetelése,
  - elektromos felújítás, belső világítási rendszer korszerűsítése, 526 db lámpatest cseréje, ezáltal a létesítmény energia igénye csökken,
  - idegen nyelvi labor kialakításhoz 16 db asztali számítógép szoftverrel, számítógépasztallal,
  - 340 db kétszemélyes tanulói pad és szék,
  - 20 db udvari játék,
  - 200 állású fedett kerékpártároló 500 m2 területen.

Az általános iskola céljának és felelősségének tekinti: értéket teremteni az oktatásban. A köznevelési érték a jövő biztosítéka. Elengedhetetlen hozzá a közös gondolkodás, az együttműködő szemlélet, a tevékeny hozzáállás, amely az intézményvezetést és nevelőtestületet jellemzi.
Az intézmény épületének energetikai és műszaki felújításán túl a nyelvi labor kialakításához érkezett eszközháttér sikeresen hozzájárulhat a minőségi nyelvoktatás, az idegen nyelvi kommunikáció színvonalának további emeléséhez, az iskolaudvari játékok a mindennapos testnevelés és aktív szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola meghatározó szerepet tölt be a városrész életében, értékteremtő pedagógiai munkája méltó az elismerésre.
Olyan közösség él és dolgozik itt, ahol van értelme iskolát felújítani, gyermekeinket nevelni-oktatni, helyet adni a tudás központjának.
Fontos szerepet tölt be a nevelő-oktató munkában a szilárd alapkészségek kialakítása, az idegen nyelvi kommunikáció, az informatikai kultúra, a művészeti - és sporttevékenységek.
Az intézményvezetés, a pedagógusok együttműködő kapcsolatot ápolnak a családokkal, az iskola partnereivel, amely a szülők megelégedettségét, iskola iránti elkötelezettségét eredményezi.
Ezeket az értékeket meg kell őrizni a jövőben is, tovább erősíteni e kiválóan működő pedagógiai műhelyt!

A tervezéskor és a megvalósítás során a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalanul betartásra kerültek. A projekt a környezet ökológiai állapotára kockázatot nem jelent. A Békéscsabai Tankerületi Központ mint projektgazda vállalja a pályázat 5 éves fenntartási kötelezettségét.

További információ kérhető:
Békéscsabai Tankerületi Központ
Telefon: 06 +36/66/795-215
E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu

Közösségi pályázat

Copyright © by -sziti- 2011 - 2019
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva