BejelentkezésTantestület

Tantestületünk, osztályaink

Vida Andrásintézményvezető
Hrabovszki Mihályintézményvezető helyettes - 1-4. évfolyam
Farkasné Kurucsó Júliaintézményvezető helyettes - 5-8. évfolyam
1.a212. terem Ancsinné Tóth Judittanító
Mezeiné Hőgye Erikatanító
1.b213. terem Kővári Évatanító
Marikné Püski Zsuzsannatanító, testnevelés és sport, munkaközösség vezető
1.c202. terem Hugyecz-Csete Hajnalkatanító
Gyeraj Ákostanító
1.d214. terem Kajtor Edittanító, technika, életvitel és gyakorlat
Kincses Benjáminnétanító
2.a210. terem Bondár Edittanító
Csicselyné Nemes Annatanító
2.b207. terem Podaniné Magát Katalintanító
Szabó Zoltánnétanító
2.c209. terem Szemancsikné Kovács Edittanító
Szendiné Solymosi Edittanító
3.a203. terem Mezey Gyulánétanító
Mihálik Ágnestanító, közművelődési felelős
3.b204. terem Karakasné Ágoston Anikó Évatanító
Medgyesi Bernadetttanító
3.c211. terem Balog Tibortanító
Szabó Ildikótanító
3.d208. terem Félixné Radnai Hildatanító
Szabó Annamáriatanító
4.a205. terem Czifrák Csabatanító
Uhrin Edittanító, munkaközösség vezető
4.b206. terem Medgyesiné Seprenyi Erzsébettanító, munkaközösség vezető
Nagy Zsoltnétanító
4.c tornatermi szárny
108. terem
Petényi Beátatanító
Kisháziné Tóth Máriatanító
4.d tornatermi szárny
109. terem
Kincses Anikótanító
Mrsan Zoltántanító
5.a9. terem Illyésné Bencze Évamagyar nyelv és irodalom, etika
5.b8. terem Vámos Erikamagyar nyelv és irodalom, etika
5.c117. terem Dr. Kissné Schusztek Szilviaangol nyelv
5.d102. terem Csomósné Tanka Ilonamagyar nyelv és irodalom, etika, közművelődési felelős, munkaközösség vezető
6.a10. terem Rúzsa Kláramatematika, kémia
6.b114. terem Czifrák-Kovács Erikamatematika, vizuális kultúra
6.c112. terem Nátor Annamatematika, munkaközösség vezető
6.d13. terem Kovácsné Csontos Máriamatematika, fizika, munkaközösség vezető
7.a7. terem Farkas Évatermészetismeret, biológia, technika, életvitel és gyakorlat
7.b103. terem Podani Györgyinformatika, rendszergazda
7.c115. terem Székely Istvánnémagyar nyelv és irodalom, munkaközösség vezető
7.dtornatermi szárny
107. terem
Baráthné Kutasi Györgyiangol nyelv
8.a27. terem Vágvölgyiné Mácsanszki Eleonóramagyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek
8.b5. terem Domokosné Hugyik Ágnestestnevelés és sport, természetismeret, földrajz
8.c113. terem Nagy Dávidtörténelem és állampolgári ismeretek, DÖK segítő
Ancsinné Gyeraj Évatanító, egyéni fejlesztés
Barányiné Kalász Editiskola pszichológus
Bánszki Ilonamagyar, német
Bárdosné Kováts Évamatematika, testnevelés és sport
Bognár Istvántestnevelés és sport
Buzás Lászlótörténelem, földrajz, napközi
Debreczeni-Molnár Sáratanító, egyéni fejlesztés, napközi
Erdélyi Gáborvizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, napközi
Fajó Csillaúszásoktatás
Gura Norberttestnevelés és sport, angol nyelv
Hajtmann Ildikóének-zene, énekkar vezető
Hanyecz Andrásnétanító, technika, életvitel és gyakorlat, napközi
Hőgye Valériaetika, matematika, fizika, informatika
Kovács Évagyógypedagógus
Lagzi Évatanító, gyógypedagógus
Lőrinczy Tündeangol nyelv
Méhes Árontestnevelés és sport
Miklós Gáborangol nyelv
Nagy Mihálytestnevelés és sport
Petrovszki Diána Évatanító, napközi
Sövényi Ritatanító, fejlesztő pedagógus
Szikora Tiborinformatika, rendszergazda
Tóth Magdolnaangol nyelv, munkaközösség vezető
Tulkán Józsefnéhon- és népismeret, történelem és állampolgári ismeretek, fejlesztő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Vámos Mónikagyógypedagógus, TSMT-terapeuta, napközi
Viczián Évaangol nyelv

Copyright © by -sziti- 2011 - 2019
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva