BejelentkezésTantestület

Tantestületünk, osztályaink

Vida Andrásintézményvezető
Hrabovszki Mihályintézményvezető helyettes - 1-4. évfolyam
Farkasné Kurucsó Júliaintézményvezető helyettes - 5-8. évfolyam
1.a210. terem Bondár Edittanító
Csicselyné Nemes Annatanító
1.b207. terem Podaniné Magát Katalintanító
Szabó Zoltánnétanító
1.c tornatermi szárny
107. terem
Szemancsikné Kovács Edittanító
Szendiné Solymosi Edittanító
2.a203. terem Mezey Gyulánétanító
Mihálik Ágnestanító, közművelődési felelős
2.b204. terem Dudás Anitatanító
Karakasné Ágoston Anikó Évatanár, könyvtáros
2.c211. terem Balog Tibortanító
Szabó Ildikótanító
2.d208. terem Horváth Edittanító
Szabó Annamáriatanító
3.a205. terem Czifrák Csabatanító
Uhrin Edittanító, munkaközösség vezető
3.b206. terem Medgyesiné Seprenyi Erzsébettanító, munkaközösség vezető
Nagy Zsoltnétanító
3.c tornatermi szárny
108. terem
Petényi Beátatanító
Udvari Edinatanító
3.d tornatermi szárny
109. terem
Kincses Anikótanító
Mrsan Zoltántanító
4.a212. terem Ancsinné Tóth Judittanító
Mezeiné Hőgye Erikatanító
4.b213. terem Kővári Évatanító
Marikné Püski Zsuzsatanító, munkaközösség vezető
4.c202. terem Hanyecz Andrásnétanító
Gyeraj Ákostanító
4.d214. terem Kajtor Edittanító
Kincses Benjáminnétanító
5.a10. terem Rúzsa Kláramatematika, kémia
5.b114. terem Czifrák-Kovács Erikamatematika, vizuális kultúra
5.c112. terem Nátor Annamatematika, testnevelés, munkaközösség vezető
5.d13. terem Kovácsné Csontos Máriamatematika, fizika, munkaközösség vezető
6.a7. terem Farkas Évatermészetismeret, biológia, technika, életvitel és gyakorlat
6.b103. terem Podani Györgyinformatika, rendszergazda
6.c115. terem Székely Istvánnémagyar nyelv és irodalom, munkaközösség vezető
6.dtornatermi szárny
107. terem
Baráthné Kutasi Györgyiangol nyelv
7.a27. terem Vágvölgyiné Mácsanszki Eleonóramagyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek
7.b5. terem Domokosné Hugyik Ágnestestnevelés és sport, természetismeret, földrajz
7.c113. terem Nagy Dávidtörténelem és állampolgári ismeretek
8.a9. terem Illyésné Bencze Évamagyar nyelv és irodalom, etika, könyvtáros
8.b117. terem Dr. Kissné Schusztek Szilviaangol nyelv
8.c102. terem Csomósné Tanka Ilonamagyar nyelv és irodalom, etika, közművelődési felelős
8.d8. terem Vámos Erikamagyar nyelv és irodalom, etika
Ancsinné Gyeraj Évatanító, egyéni fejlesztés
Barányiné Kalász Editiskola pszichológus
Bárdosné Kováts Évamatematika, testnevelés és sport
Bognár Istvántestnevelés és sport
Debreczeni-Molnár Sáratanító, egyéni fejlesztés, napközi
Drienyovszki Zsuzsatanító, egyéni fejlesztés, napközi
Fajó Csillaúszásoktatás
Földesi Istvánnévizuális kultúra, természetismeret, biológia
Gura Norberttestnevelés és sport, angol nyelv
Hajtmann Ildikóének-zene, énekkar vezető
Hőgye Valériaetika, fizika, informatika
Hugyecz-Csete Hajnalkatanító, egyéni fejlesztés, testnevelés és sport
Kisháziné Tóth Máriatanító, etika, napközi
Kovács Évagyógypedagógus
Lagzi Évatanító, gyógypedagógus
Lőrinczy Tündeangol nyelv
Miklós Gáborangol nyelv
Nagy Mihálytestnevelés és sport
Nemesné Nagy Évafejlesztő pedagógus
Sövényi Ritafejlesztő pedagógus
Szikora Tiborinformatika, rendszergazda
Szilágyiné Tokai Mariettatanító, egyéni fejlesztés, napközi
Tóthné Balogh Ilonatanító, etika, napközi
Tóth Magdolnaangol nyelv
Tulkán Józsefnéhon- és népismeret, történelem és állampolgári ismeretek, napközi, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Vámos Mónikagyógypedagógus, TSMT-terapeuta
Viczián Évaangol nyelv

Copyright © by -sziti- 2011 - 2018
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva