Beiskolázás

Kedves Szülők!
Tisztelettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük immár kinőtte az óvodát és igazi iskolás akar lenni. Engedjék meg, hogy bemutatásával segítségükre legyünk az iskolaválasztás bizonyára nehéz feladatában. Az elmúlt évek felújításainak köszönhetően megszépült épületünk, és diákjainkat egy korszerű iskola várja. Legfőbb célunk, hogy gyermekük megszeresse a tanulást, érezze jól magát az iskolai közösségben és sikeresen sajátítsa el az alapkészségeket. Értékrendünkben legfontosabb a gyermek, a gyermeki személyiségéhez igazodó pedagógiai munka. Ezért iskolánk színes, változatos programokat, tevékenységeket biztosít számukra a sokoldalú fejlesztés érdekében. Hisszük és valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges és minden kisgyermeknek joga van egyéni ütemben elsajátítani az alapvető ismereteket, készségeket. Az alsó tagozaton gyermekeink az iskola- és napköziotthonos forma előnyeinek kihasználásával tanulnak, tehát délután azzal a tanítóval gyakorolják a magyar nyelv és irodalmat, illetve matematikát, aki a délelőtti órákon is foglalkozik velük. Ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy nemcsak a tanítási órákon, hanem szabadidőben is együtt lehessenek a tanítók a tanítványaikkal, így több lehetőség nyílik a személyes kapcsolat mélyítésére, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, a közös játékra. A fent leírtak megvalósításának legfontosabb színtere a tanítási óra, de külön élményt jelentenek a tanórán kívüli foglalkozások és rendezvények is. A művészeti nevelést a tanítási órákon kívül a délutáni szabadidőben szervezett szakkörök (tánc, balett, társastánc, néptánc, kézműves, énekkar, gyöngyfűzés, stb.) egészítik ki. Iskolai tehetséggondozó programunk lehetővé teszi, hogy tanulóink a tudományok, művészetek és a sport területén kibontakoztassák kiemelkedő képességeiket. Az elmúlt években igen szép eredményeket értek el tanulóink a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken. Több verseny országos döntőjében “lencsésis diákok” képviselték iskolánkat, városunkat, megyénket, és szereztek dobogós helyezést. Tanulóink részt vehetnek alapfokú művészetoktatásban (társastánc, modern tánc tanszakon), illetve néptáncoktatásban a Hétpróbás Néptánciskola helyi csoportjában. Iskolánk évek óta részt vesz több sportág utánpótlás-nevelésében. Ennek a munkának a magas színvonalát élsportolók, országos bajnokok és korosztályos válogatottak fémjelzik. Igazi zöldövezetet biztosít a 2,5 hektáros zárt udvarunk, és a szomszédságunkban lévő Lencsési Ifjúsági Park a mindennapos testnevelés és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A mozogni szerető gyerekeket atlétika- és tornaedzések, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) várják. Korszerű uszodánkban első osztálytól indul az úszásoktatás és a vízilabda-edzés.  Az informatika oktatását két jól felszerelt szaktantermünk mellett hordozható tanulói netbookok segítik. Tanítványaink már első osztálytól kezdve életkoruknak megfelelően játékos formában ismerkednek az idegen nyelvvel (angol, német), igény szerint az óratervi órán túl szakköri formában is. Negyedik osztálytól kezdve pedig csoportbontásban, emelt óraszámban folyik az oktatás – heti 4-5 óra. Nyolcadik osztályos tanulóink számára nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk, melynek eredményeként egyre többen tesznek le középfokú nyelvvizsgát. Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlesztő munkára és az iskolai fokozatok (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskola) közötti nyugodt átmenet biztosítására. Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, szülői értekezletet, fogadóórát, szülői fórumokat tartunk. A szülői munkaközösség javaslataira, véleményére, támogató munkájára mindig számíthatunk. Pályázati támogatásokból kialakításra került a játszóudvar, megépültek az új kerékpártárolók, megújult az ebédlő, továbbá iskolabútorok és informatikai eszközök beszerzése is történt. Ebben a tanévben egy újabb digitális nyelvi labor kialakításával tovább bővültek a korszerű oktatás feltételei. 
A 2020/2021-es tanévben 4 első osztály indítását tervezzük. A következő pedagógusok készülnek az első osztályos gyermekek fogadására: 
               Mezey Gyuláné – Mihálik Ágnes
               Szabó Ildikó – Petrovszki Nóra
               Ancsinné Tóth Judit – Petrovszki Diána Éva
               Szabó Annamária – Félixné Radnai Hilda

A szülők már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról tölthetnek ki. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt.

A közeljövőben elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé válnak, megkönnyítve a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást.

Elektronikus beiratkozás lépései:

https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása

BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása

Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása

a) Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti az elektronikus úton történő beiratkozást.

b) Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, a megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: “Új ideiglenes felhasználó” feliratra kattintva juthat el a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap, miután az elektronikus úton történő beiratkozást el tudja végezni.