BEÍRATÁS

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk KRÉTA elektronikus naplójának oldalán 2024. március 27-én megnyílik a beíratás szülői felülete (BÁI), ahol 2024. április 19-én (péntek) 18:00-ig lehetőségük van arra, hogy előzetesen beküldjék a következő tanévben első osztályba lépő gyermekük adatait. A felület az alábbi linken érhető el:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Jelentősen gyorsabb lesz a személyes ügyintézés, ha ezt megteszik, azonban a beíratás a gyermekük adatainak feltöltésével még nem történik meg.

A személyes megjelenésükre is szükség lesz a beíratás napján, 2024. április 18-án vagy 19-én, mert a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beíratáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt;
– a gyermek nevére kiállított lakcímkártyát;
– a gyermek TAJ-kártyáját;
– a gyermek 5 éves státuszlapját;
– pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői véleményt (ha van);
– határozatot a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlásáról (ha van);
– diákigazolvány igénylő NEK-adatlapot.

Az iskola a gyermek lakcímkártyája alapján köteles ellenőrizni, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beíratás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Iskolánkban a személyes beíratás helye és időpontja:
I. emelet, 109. terem

április 18., 8.00-18.00 óra
április 19., 8.00-18.00 óra

Amennyiben kérdésük, kérésük van a beíratással kapcsolatban, kérjem, hívjanak minket munkaidőben a 30/320-7843 telefonszámon, vagy írjanak a lencsesisuli@gmail.com címre.

Várjuk Önöket és gyermeküket iskolánkba!

Üdvözlettel:
Vida András
igazgató
Lencsési Általános Iskola

 

Kedves Szülők!

 

Tisztelettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük immár kinőtte az óvodát és igazi iskolás akar lenni. Engedjék meg, hogy bemutatásával segítségükre legyünk az iskolaválasztás bizonyára nehéz feladatában. Az elmúlt évek felújításainak köszönhetően megszépült épületünk, és diákjainkat egy korszerű iskola várja. Legfőbb célunk, hogy gyermekük megszeresse a tanulást, érezze jól magát az iskolai közösségben és sikeresen sajátítsa el az alapkészségeket. Értékrendünkben legfontosabb a gyermek, a gyermeki személyiségéhez igazodó pedagógiai munka. Ezért iskolánk színes, változatos programokat, tevékenységeket biztosít számukra a sokoldalú fejlesztés érdekében. Hisszük és valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges és minden kisgyermeknek joga van egyéni ütemben elsajátítani az alapvető ismereteket, készségeket. Az alsó tagozaton gyermekeink az iskola- és napköziotthonos forma előnyeinek kihasználásával tanulnak, tehát délután azzal a tanítóval gyakorolják a magyar nyelv és irodalmat, illetve matematikát, aki a délelőtti órákon is foglalkozik velük. Ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy nemcsak a tanítási órákon, hanem szabadidőben is együtt lehessenek a tanítók a tanítványaikkal, így több lehetőség nyílik a személyes kapcsolat mélyítésére, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, a közös játékra. A fent leírtak megvalósításának legfontosabb színtere a tanítási óra, de külön élményt jelentenek a tanórán kívüli foglalkozások és rendezvények is. A művészeti nevelést a tanítási órákon kívül a délutáni szabadidőben szervezett szakkörök (tánc, balett, társastánc, néptánc, kézműves, énekkar, gyöngyfűzés, stb.) egészítik ki. Iskolai tehetséggondozó programunk lehetővé teszi, hogy tanulóink a tudományok, művészetek és a sport területén kibontakoztassák kiemelkedő képességeiket. Az elmúlt években igen szép eredményeket értek el tanulóink a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken. Több verseny országos döntőjében “lencsésis diákok” képviselték iskolánkat, városunkat, megyénket, és szereztek dobogós helyezést. Tanulóink részt vehetnek alapfokú művészetoktatásban (társastánc, modern tánc tanszakon) a Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve néptáncoktatásban a Hétpróbás Néptánciskola helyi csoportjában. Iskolánk évek óta részt vesz több sportág utánpótlás-nevelésében. Ennek a munkának a magas színvonalát élsportolók, országos bajnokok és korosztályos válogatottak fémjelzik. Igazi zöldövezetet biztosít a 2,5 hektáros zárt udvarunk, és a szomszédságunkban lévő Lencsési Ifjúsági Park a mindennapos testnevelés és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A mozogni szerető gyerekeket atlétika- és tornaedzések, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) várják. Korszerű uszodánkban első osztálytól indul az úszásoktatás és a vízilabda-edzés.  Az informatika oktatását két jól felszerelt szaktantermünk mellett hordozható tanulói netbookok segítik. Tanítványaink már első osztálytól kezdve életkoruknak megfelelően játékos formában ismerkednek az idegen nyelvvel (angol, német), igény szerint az óratervi órán túl szakköri formában is. Negyedik osztálytól kezdve pedig csoportbontásban, emelt óraszámban folyik az oktatás – heti 4-5 óra. Nyolcadik osztályos tanulóink számára nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk, melynek eredményeként egyre többen tesznek le középfokú nyelvvizsgát. Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlesztő munkára és az iskolai fokozatok (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskola) közötti nyugodt átmenet biztosítására. Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, szülői értekezletet, fogadóórát, szülői fórumokat tartunk. A szülői munkaközösség javaslataira, véleményére, támogató munkájára mindig számíthatunk. Pályázati támogatásokból kialakításra került a játszóudvar, megépültek az új kerékpártárolók, megújult az ebédlő, továbbá iskolabútorok és informatikai eszközök beszerzése is történt. 

A 2024/2025-ös tanévben a következő pedagógusok készülnek az első osztályos kisgyermekek fogadására:

Mihálik Ágnes – Petrovszki Nóra
Ancsinné Tóth Judit – Varró Bettina
Félixné Radnai Hilda – Szabó Annamária